Vấn đề pháp lý

Xem thêm
8 Tháng Mười Một, 2018 Off

Thủ tục xin visa sang làm con nuôi người Hàn Quốc

By admin

Hồ sơ phía Việt Nam cần chuẩn bị: – Hộ chiếu gốc còn thời hạn ít nhất 06 tháng + Hộ chiếu cũ (nếu có) – Ảnh 3,5 x 4,5 phông nền trắng (02 chiếc) – Giấy khai sinh –...

10 Tháng Mười, 2018 Off

Thủ tục nhận bố người Hàn cho con

By admin

Thủ tục nhận bố người Hàn cho con khi chỉ có quốc tịch Việt Nam Trường hợp hiện tại bé...

10 Tháng Mười, 2018 Off

Tập hợp hỏi đáp tháng 10 năm 2018

By admin

Các vấn đề đã được hỏi đáp trong tháng 10 Luật sư Hàn Quốc xin được tổng hợp một số...

Cư trú và nhập cảnh

Xem thêm
8 Tháng Mười Một, 2018 Off

Thủ tục xin visa sang làm con nuôi người Hàn Quốc

By admin

Hồ sơ phía Việt Nam cần chuẩn bị: – Hộ chiếu gốc còn thời hạn ít nhất 06 tháng + Hộ chiếu cũ (nếu có) – Ảnh 3,5 x 4,5 phông nền trắng (02 chiếc) – Giấy khai sinh –...

10 Tháng Mười, 2018 Off

Thủ tục nhận bố người Hàn cho con

By admin

Thủ tục nhận bố người Hàn cho con khi chỉ có quốc tịch Việt Nam Trường hợp hiện tại bé...

10 Tháng Mười, 2018 Off

Giấy tờ cần thiết để mang trẻ về Việt Nam

By admin

Khi nhờ người nhà mang trẻ chưa thành niên về Việt Nam cần chuẩn bị gì Ở Hàn Quốc để...

Nhận bài mới qua email

Bạn có thể để lại email để nhận thông báo mỗi khi có bài mới