Tác giả: Kiều Chinh

Sinh sống và làm việc tại hàn quốc hơn 6 năm, làm việc tại một văn phòng luật ở Seoul, chuyên phụ trách các thông tin về chính sách. Liên hệ: [email protected]