Thẻ: cư trú

29 Tháng Bảy, 2018 Off

Đổi Visa sang F-2-7

By admin

F-2-7 là một loại visa F-2 được xét cấp theo điểm. Được cho là loại visa F-2 dễ xin nhất,…