Thẻ: F-2

30 Tháng Bảy, 2018 Off

Đổi Visa sang F-2-99

By admin

F-2-99 là một loại visa cư trú dài hạn dành cho người đã lưu trú ở Hàn Quốc lâu năm.…

29 Tháng Bảy, 2018 Off

Đổi Visa sang F-2-7

By admin

F-2-7 là một loại visa F-2 được xét cấp theo điểm. Được cho là loại visa F-2 dễ xin nhất,…

29 Tháng Bảy, 2018 Off

Visa F-2

By admin

F-2 là visa cư trú có thời hạn tương đối dài (lên đến 5 năm), là một bước đệm để…