Khi gia hạn visa lần đầu cần bổ sung giấy khám sức khỏe

Khi gia hạn visa lần đầu cần bổ sung giấy khám sức khỏe

2 Tháng Mười, 2018 Off By admin

Lao động Việt Nam lưu ý. Ngoài giấy chẩn đoán xác nhận kết quả khám lao phổi với lao động, đối với

  • E-9 cần thêm giấy xác nhận kiểm tra về việc sử dụng chất ma túy.
  • D-3, E-10, E-6, E-2, D-3 nộp thêm giấy khám sức khỏe phổ thông theo quy chuẩn tuyển dụng
  • E-2, E-10, E-9 theo mẫu quy chuẩn đính kèm ( xác nhận trên trang web hikorea ở mục thông báo)
  • D-3 & E-6 không có mẫu riêng

체류자격별 건강검진 항목

– 기술연수(D-3) : 채용신체검사서(별도 양식 없음)
– 회화지도(E-2) : 별첨 1 채용신체검사서
– 예술흥행(E-6) : 채용신체검사서(별도 양식 없음)
– 비전문취업(E-9) : 별첨 2 마약검사확인서
– 선원취업(E-10) : 별첨 1 채용신체검사서 항목
– 방문취업(H-2) : 별첨 3 건강진단서

Facebook Comments