Mức phạt cho xe không có bảo hiểm ở Hàn Quốc

Mức phạt cho xe không có bảo hiểm ở Hàn Quốc

11 Tháng Năm, 2018 Off By Luật sư Hàn Quốc

Mức phạt cho xe không có bảo hiểm

  • 10 ngày đầu tiên: 15000 won
  • Mỗi ngày sau đó: 6000 won
  • Tối đa 1,600,000 won
  • Cần liên hệ văn phòng đăng kí xe (차량등록사업소) để biết phải đóng bao nhiêu

Mức phạt cho xe không có bảo hiểm bị cảnh sát phát hiện khi đang lưu thông

  • 400,000 won
  • Xe cảnh sát có camera tự động kiểm tra xe bạn có bảo hiểm không nên rất dễ bị bắt, các bạn nên lưu ý

Facebook Comments