Cách kiểm tra Hạn cư trú của mình trên HiKorea

Cách kiểm tra Hạn cư trú của mình trên HiKorea

28 Tháng Mười Một, 2018 Off By Luật sư Hàn Quốc

Vào địa chỉ https://www.hikorea.go.kr/pt/CheckExprYmdByPassNoRM_kr.pt#apply

Lưu ý: Phải dùng Internet Explorer

Điền vào các mục màu đỏ

  1. Điền số passport
  2. Chọn Việt Nam
  3. Điền ngày tháng năm sinh
  4. Bấm nút 확인 ở cuối

Capture.JPG

Ở màn hình sau bạn sẽ thấy thời hạn cư trú hiện tại của mình

Facebook Comments